محبوب کن - فیس نما

سلام
در این جزوه نمودارهای ترکیبی و جدول های مقایسه برای جمع بندی مبحث مهم و سوال خیز قلب انسان آورده شده است که برای آزمون ۱۹ مرداد بسیار کاربردی خواهد بود
تهیه شده توسط امیر ایروانی

 

 

   دانلود