یکی از ابزار های مهم برای تشویق دانش آموزان استفاده از تشویق های مادی و همچنین کارت های تشویق می باشد

در این پست از آموزگارکوشا چندین کارت های تشویقی را برای نمونه آماده ی دانلود قرار داده است که شما به راحتی می توانید برای دانلود با کلیک بر روی هر لینک نسبت به بارگیری آن اقدام نمایید

دانلود کارت صد آفرین دانلود

دانلود کارت ده آفرین دانلود

دانلود کارت پنج امتیازی دانلود

کارت اخلاق ده امتیازی دانلود

کارت اخلاق پنج امتیازی دانلود

کارت تشویقی خنده دانلود

کارت تشویقی دخترانه دانلود

کارت تشویقی  دانلود

نمونه ای دیگر از کارت تشویقی دانلود

اشعار تشویقی  دانلود

اشعار تشویقی (۲) دانلود

اشعار تشویقی (۳) دانلود