روش مطالعه درس عربی

روش مطالعه درس عربی
آخرین بروز رسانی :
ناشر :
نویسنده :

درس عربی در رشته انسانی یکی ازمهم ترین درس ها است .پس برای موفق شدن در کنکور و ازمون ها باید به ان توجه ویژه ای شود و خواندن ان باید به صورت مفهومی و ریز به ریز انجام شود.متن عربی درس ها به دقت مطالعه کنید و به نکات مخفی قواعدی که درمتن درس ها پنهان است دقت کنید و قواعدمربوط به هر درس را به خوبی یادبگیرید. حال چیزی که بسیاراهمیت دارد تست زدن دراین درس است.پس ازمطالعه هردرس تست های مربوط به ان رابزنید و تست های غلط را تحلیل کنید و دوباره بزنید و پس ازاینکه چند درس را مطالعه کردید به صورت ازمونی تست های ترکیبی بزنید تانقاط قوت و ضعف شما اشکارشود و توجه داشته باشید که روی نقاط ضعف خودبسیارتمرین کنید تابه نقاط قوت شما تبدیل شوند

**پس ازازمون ها ازتحلیل تست به تست این درس غافل نشوید

 

   دانلود pdf

نظر دهید!!!

*