محبوب کن - فیس نما

راجع درسنامه فصل اول شیمی دهم

جزوه ای که در ادامه مشاهده میکنید ، جزوه ی کامل درسنامه فصل دوم شیمی دهم میباشد که توسط استاد زارع تهیه و تالیف شده است و شامل توضیحات کاملی در مورد درسنامه فصل دوم شیمی دهم میباشد.

برخی از قسمت های مطرح شده در این جزوه فصل ۲ شیمی دهم به شرح زیر است :

نکات انرژی فعالسازی:

۱-انرژی فعال سازی به حداقل انرژی لازم برای شروع یک واکنش گفته می شود که باید به مواد اولیه داده شود.

۲- این انرژی می تواند به صورت نور، گرما، صوت، تخلیۀ الکتریکی، ضربۀ شدید یا کاهش یک باره و شدید حجم یا افزایش فشار که به آن شوک فشاری گفته می شود، به وجود آید

نکته طلایی: گرما دادن به قندها(شکر)که جزو اکسی کربو هیدراتها هستند باعث تغییر شیمیایی در آنها شده و این فرآیند منجربه تغییر رنگ در آنها می شود

واکنش های شیمیایی و قانون پایستگی جرم تغییر شیمیایی: از یک یا چند ماده شیمیایی، ترکیب یا ترکیبات جدیدی تولید می شود. همانند سوختن مواد، فساد مواد غذایی وهضم مواد خوراکی و .

نشانه های تغییر شیمیایی عبارتند از:تغییر رنگ، بو، مزه یا آزاد شدن گاز، رسوب و گاهی تولید نور و صدا.

واکنش شیمیایی: توصیف یک تغییر شیمیایی است. هر تغییر شیمیایی می تواند شامل یک یا چند واکنش شیمیایی باشد.

معادلۀ شیمیایی: توصیف و خلاصه نویسی یک واکنش شیمیایی است. در آن مواد واکنش دهنده (اولیه) در سمت چپ و مواد حاصل (فراورده) در سمت راست قرار دارند. یک معادلۀ شیمیایی به دو صورت بیان می شود: .معادلۀ نوشتاری :تنها نام مواد شرکت کننده در واکنش را بیان کرده و اطلاعات دیگری نمی دهد.

۱ .معادلۀ نمادی: بیانگر نمایش فرمول شیمیایی مواد، حالت فیزیکی واکنش دهنده ها و فراورده ها

۲- و شرایط لازم برای انجام واکنش است

منبع : همکلاسی

   دانلود