خانه » نهادهای آموزشی » در توانمندسازی معلمان جهت آموزشهای ضمن خدمت
آموزش و پرورش نهادهای آموزشی

در توانمندسازی معلمان جهت آموزشهای ضمن خدمت

فرایند آموزش نیروی انسانی در سازمان ها ، شامل تعیین نیاز آموزشی، برنامه ریزی آموزشی ، اجرای برنامه و ارزشیابی می باشد، مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات براساس شرح وظایف سازمانی خود گام هایی در جهت آموزش و توسعه منابع انسانی خود برداشته است.
سرپرست مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات گفت: فرایند آموزش نیروی انسانی در سازمان ها ، شامل تعیین نیاز آموزشی، برنامه ریزی آموزشی ، اجرای برنامه و ارزشیابی می باشد، مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات براساس شرح وظایف سازمانی خود گام هایی در جهت آموزش و توسعه منابع انسانی خود برداشته است.
حمیدی؛ در خصوص تاریخچه واحد آموزش در وزارت آموزش و پرورش مطالبی را ارایه نمودند و ضمن بیان شاخص های مهم در این زمینه به استفاده از فناوری های نوین در توانمندسازی معلمان اشاره نموده است. در ادامه گزارش مختصری از عملکرد واحد برنامه ریزی آموزش(ضمن خدمت) به استحضار می رسانیم.
پیشینه کار واحد آموزش مرکز برنامه¬ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات:
در حدود سال های ۱۳۴۵ با افزایش تعداد دانش آموز، معلمان و کارمندان اداری وزارت آموزش و پرورش، مساله تربیت نیروی انسانی با توصیه سازمان فرهنگی یونسکو جدی گرفته شدو پس از آن لزوم تشکیل انستیتوی برنامه ریزی و آموزش مدیریت مورد تایید قرار گرفت و به طور رسمی از سال ۱۳۴۸ زیر نظر معاونت طرح ها و بررسی ها شروع به کار کرد. شروع کار انستیتو با ترکیبی از نمایندگان: وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه ، وزارت علوم، دانشسرای عالی، رییس انستیتو و کارشناسان امور اقتصادی و اجتماعی و اداری خط مشی کلی را بر اساس نیازها تصویب نموده و مقررات آیین نامه، برنامه های آموزشی و تایید صلاحیت علمی و تجربی کارکنان انستیتو را وضع کند که هدفهای برنامه اجرایی انستیتو شامل:
آموزش کارکنان وزراتخانه ها، کارآموزی و تربیت کادر فنی و گرهمایی ها بود.
در سال ۱۳۵۲ فعالیت انستیتو زیر نظر دفتر آموزش ضمن خدمت ادامه یافت؛ دفترآموزش های ضمن خدمت پیش از انقلاب اسلامی با مجموعه ای از انستیتو و واحدهای های برنامه ریزی و پژوهش و مراکز اموزش ضمن خدمت در استان های خراسان، آذربایجان شرقی و فارس فعالیت آموزشی خود را ادامه می داد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی دفترآموزش های ضمن خدمت تحت عنوان «اداره کل آموزش های ضمن خدمت» فعالیت خود را با تشکیلاتی از معاونت های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت به همراه معاونت اجرا و نظارت از طریق مراکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان و مدیریت و برنامه ریزی تهران و بابلسر و سایر مراکز آموزش های ضمن خدمت استان ها ، آغاز نمود.این اداره کل عهده دار سیاستگزاری و تعیین خط مشی ها و اجرای دوره های آموزشی قبل و حین خدمت کارمندان آموزش و پرورش تا کنون بوده است. بیشترین فعالیت آموزشی دفتر آموزش ضمن خدمت در سال ۱۳۶۰، احیای برنامه های اموزشی به صورت های کلاسیک، اردویی در زمینه عقیدتی، سیاسی، ایدئولوژی و تربیتی شروع شد؛ برای مثال در سال ۱۳۶۴عده کل کارآموزان مقطع راهنمایی۲۱۸۵۳ نفر و مدت آموزش ۳۵۵۹۰ ساعت بود و در مقطع دبیرستان تعدادکارآموزان ۵۱۶۵ با ۱۵۰۲۵ ساعت دوره اجرا شده است؛ دوره های مدیریت نیز در سال ۱۳۶۳ با شرکت ۲۰۵۷ نفر به مدت ۲۱۵۰۰ساعت تشکیل شد و در بقیه رشته ها ازجمله هنرستان ها، مدیریت های پیشرفته و آموزش¬های عمومی پیشرفت قابل ملاحظه ای صورت گرفت؛ لیکن از سال ۱۳۶۵ توجه خاصی به دوره آموزشی بلند مدت در سطح کاردانی و کارشناسی در سطح کشور صورت گرفت که این بار عظیم با برنامه ریزی و هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در ۴۳ مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان و ۲۴۶ مرکز آموزش ضمن خدمت در سراسر کشور انجام شد؛ دفتر آموزش های ضمن خدمت در سال ۱۳۷۶تحت عنوان اداره کل تربیت معلم و آموزش های نیروی انسانی به فعالیت خود ادامه داد .
اهم فعالیت ها از سال ۱۳۵۷ تاکنون به اختصار :
۱- از سال ۱۳۵۷ تا قبل از ۱۳۷۹آموزش معلمان نقشی اعتقادی و حیاتی یافت . این بار تعیین نیاز های آموزشی که در رأس هرم سازمانی صورت می گرفت دگرگون شد و معلمان و کارکنان از پایین ترین سطوح سازمانی خود به تعیین و تشخیص نیازهای اموزشی پرداختند. کلاس های عمومی، معارف اسلامی و قرآن به صورت خودجوش با شرکت معلمان و کارکنان در سطح اداره ها و مناطق و واحدهای آموزشی تشکیل شد وبا گسترش جمعیت نظام آموزش و پرورش ملزم به گسترش واحدهای آموزشی شد و به دلیل حجم زیاد کار، دفتر آموزش ضمن خدمت به اداره کل آموزش ضمن خدمت تبدیل شد که مأموریت انسجام، برنامه ریزی و اجرا و نظارت بر آموزش ها را داشت.
۲- با ادغام اداره کل آموزش های ضمن خدمت و دفتر تربیت معلم این مرکز تحت عنوان اداره کل تربیت معلم و آموزش نیروی انسانی به فعالیت خود ادامه داد. از برنامه های اداره کل
۲-۱- تهیه و تدوین برنامه های مستمر آموزشی و کارآموزی کوتاه مدت با همکاری دفاتر ستادی در سطوح مختلف برای کسب مهارتهای موردنیاز به طوری که هر پنج سال هریک از کارکنان اداری و آموزشی حداقل ۱۲۰ ساعت اموزش ببینند و گام بعدی اتخاذ سیاست عدم تمرکز در آموزش های ضمن خدمت و واگذاری اجرای دوره ها به استان ها.
۲-۲- تدوین و تنظیم آیین نامه ارزشیابی و امتحانات آموزش های کوتاه مدت.
۳- استقرار سیستم MST تحت DOS در سال ۱۳۷۸به منظور تشکیل پایگاه های اطلاعاتی دوره های آموزش کوتاه مدت برگزار شده به عنوان مبنای اطلاعاتی دقیق تر و هدفمندتر تا پایان ۱۳۹۲٫
مهمترین مأموریت سیستم مکانیزه برگزاری دوره های کوتاه مدت، گردآوری اطلاعات دوره های اجرا شده جهت تشکیل پایگاه اطلاعاتی ، کنترل شرایط فراگیران، نام نویسی، گردآوری اطلاعات حضور و غیاب و نمرات شرکت کنندگان و درنهایت صدور گواهی نامه ضمن خدمت و ارزشیابی از دوره.
۴- پس از ابلاغ نظام جدید آموزش کارکنان دولت (موضوع بخشنامه ۲۲۵۵۴/۱۰۵- ۲۸/۱۲/۸۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)، دوره های آموزشی اعم از دوره های بدو استخدام ، بدو انتصاب وتخصصی و عمومی درچارچوب نظام آموزش کارکنان دولت و مشتمل بر آموزش های مورد نیاز در مسیر شغلی به تفکیک هر یک از مشاغل موجود در دستگاه های مشمول قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت برگزار شد که شامل دوره های شغلی، عمومی و بهبود مدیریت .
۵- استقرار سامانه LTMSتحت وب از سال ۱۳۹۳ تاکنون با هدف برنامه ریزی و نظارت بهتر بر دوره های آموزشی
اکنون مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات در دو بخش بلندمدت و کوتاه مدت فعالیت خود را در چارچوب قوانین و مقررات جاری با هدف به هنگام کردن دانش، تخصص، مهارت و بینش شغلی در راستای افزایش کارآمدی و بهره وری کارمندان آموزش و پرورش ادامه می دهد.
مرکز موظف است با تشکیل کارگروه های تخصصی برنامه ریزی سرمایه انسانی ،«ارزیابی و تعیین نیاز های آموزش کارکنان»،« ارزیابی آموزش های کوتاه مدت» ،« تعیین صلاحیت مدرسان آموزش های کوتاه مدت» را با بهره گیری از ظرفیت های دولتی و غیردولتی واجد صلاحیت، به ویژه انجمن های علمی و آموزشی معلمان، زمینه ارتقاء کیفی دوره های آموزشی را فراهم آورد.
تولید اسناد بالادستی:
مشارکت در تهیه و تنظیم دستورالعمل سیاست ها، ضوابط وملاحظات اجرایی آموزش های کوتاه مدت
۱- تنظیم و هماهنگی باحوزه های ذی ربط جهت ابلاغ اعتبار دوره های آموزشی تکلیفی به استان ها از محل اعتبارات وزارت
۲- تعامل با سایر حوزه های برنامه ریزی جهت تهیه و تدوین بخشنامه نیاز سنجی ، شیوه نامه صدور گواهی نامه نوع دوم و ابلاغ ضوابط و سایر سیاست های مرکز در امر آموزش
۳- طراحی و تدوین دوره های آموزشی متناسب با نیازهای تخصصی معلمان، دبیران، هنرآموزان و…درچارچوب نظام آموزش کارمندان دولت ؛
۱-۴-باز بینی، احصا وتدوین مجموعه دوره های آموزشی کارکنان ، معلمان و مدیران
۲-۴- برنامه¬ریزی و صدور دستور العمل های مربوط به استان ها جهت شیوه اجرای دوره های تامین مدرسی و استانی مربوط به کتاب های تازه تالیف و تکلیفی .
فرهنگ سازی:
۱- آماده سازی و توسعه زیرساخت های آموزش الکترونیکی (تولید محتوای الکترونیکی) درحوزه ستادی و استان ها با بهره¬گیری از فناوری های نوین علمی جهت آموزش در بستر….
۲- هماهنگی و تعامل با سایر حوزه های ستاد جهت برگزاری نشست های علمی
۳- برنامه¬ریزی جهت امور مربوط به انجمن های علمی و آموزشی معلمان با اعمال نظارت بر فعالیت آن ها.
۴- هماهنگی با سایر حوزه ها برای برگزاری مجامع علمی –آموزشی معلمان و هماهنگی با برای برگزاری همایش های علمی
فعالیت های بین المللی:
برنامه¬ریزی و برگزاری دوره های آموزشی ویژه معلمان و همکاران فرهنگی اعزامی خارج از کشور با همکاری دفتر همکاری¬های امور بین المللی و مدارس خارج از کشور، در چارچوب نظام جامع آموزش کارکنان با رعایت سیاست ها، ضوابط و ملاحظات اجرایی آموزش های کوتاه مدت(بخشنامه ۴۳۲۶۳- ۲۲/۳/۹۵).
احصاء و پایش های شاخص ها:
برنامه ریزی و اجرای آموزش های کوتاه مدت حسب قانون برنامه های اول تا ششم توسعه کشور و آیین نامه فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری بر مبنای حداقل ۴۰ساعت آموزش کارمندان و۶۰ ساعت مدیران در چارچوب نظام آموزش کارکنان دولت (موضوع بخشنامه۱۸۳۴/۲۰۰-۳۰/۱/۹۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور).
اولویت نیاز توسعه سازمان .
نسبت آموزش عمومی به اختصاصی .
رعایت شاخص کارکنان .
رعایت شاخص سرانه مدیران.
نفر ساعت – هزینه متناسب با شاخص سرانه آموزش.
توزیع عادلانه فرصت های آموزشی.
نظارت، ارزشیابی و اثربخشی آموزش.
شاخص های فرعی:
نیاز سنجی آموزشی(احصاء اطلاعات مورد نیاز و تعیین نیازهای آموزشی سازمانی – شغلی و حرفه ای؛
احصاء، بازبینی و اصلاح دوره های آموزش های تخصصی و عمومی کوتاه مدت وتدوین عناوین و مشخصات دوره های آموزشی مصوب سازمان اداری و استخدامی کشور؛
طراحی و برنامه ریزی دوره های آموزشی جدید حسب نیاز سنجی صورت گرفته در طول سال؛
استقرار بانک های اطلاعاتی مورد نیاز جهت استفاده از فرایندهای آموزشی (استقرار سامانه ltms) ؛
تشکیل کمیته یا کارگروه برنامه ریزی منابع انسانی در ستاد و استان ها کشور.
پیش بینی اعتبارات متناسب با شاخص سرانه آموزشی(مشارکت در تهیه و تدوین برآورد هزینه ها و اعتبارات مورد نیاز) .
فعال سازی انجمن های علمی و آموزشی معلمان .
بهره گیری از فناوری های نوین:
رویکرد مورد تأکید در اجرای دوره های آموزشی ، آموزش حضوری( با اولویت شیوه های فعال آموزشی) و آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات نظیر آموزش مجازی ، آموزش از طریق شبکه های اجتماعی ، اموزش متحرکئ و آموزش مبتنی بر وب ، آموزش الکترونیکی و آموزش مبتنی بر تلویزیون اینترنتی می باشد. ارائه محتوای الکترونیکی تولید می بایست در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط امکان ژذیر می باشد. لذا استراتژی های عمدۀ واحد بدین شرح می باشد:
۱- آماده سازی و توسعه زیرساخت های آموزش الکترونیکی در حوزه ستادی و استان ها به منظور گسترش آموزش های کوتاه مدت؛
۲- بهره¬گیری از فن¬آوری¬های نوین و یافته های نوین علمی، اطلاعاتی و آموزشی و بهره برداری از سامانه ltms (سامانه جامع مدیریت یادگیری و آموزش فرهنگیان)؛
۳- توسعه عدالت آموزشی از طریق استفاده از فن آوری های نوین اطلاعات و ارتباطات.
حمیدی افزود؛ این مرکز حسب تصمیم کمیته توانمندسازی نیروی انسانی (کارگروه تخصصی برنامه ریزی سرمایه انسانی با هماهنگی سایر حوزه های ستادی موظف به اجرای سیاست های سند تحول بنیادین، دستورالعمل های نظام جدید کارکنان دولت(ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) و آیین نامه فصل نهم قانون خدمات کشوری در چارچوب سیاست ها، ضوابط و مقررات اجرایی آموزش های کوتاه مدت ابلاغی از سوی مقام عالی وزارت می باشد.

درباره نویسنده

بچه های آموزگارکوشا

سایت آموزگارکوشا با هدف نشر دیدگاه های فرهنگی و آموزشی و ترویج آموزش های مجازی در خانواده و مدرسه و اطلاع رسانی در این حوزه توسط عده ای از فرهنگیان و علاقه مندان حوزه تعلیم و تربیت در این زمینه تاسیس گردید.
موفق و پیروز باشید

نظرات شما

برای ارسال یک نظر اینجا را کلیک کنید

بیشترین بازدید مطالب

دسته ها