بهترین زمان برای تحلیل آزمون‌ها

بهترین زمان برای تحلیل آزمون‌ها
آخرین بروز رسانی :
ناشر :
نویسنده :

تحلیل آزمون، مرحله‌ی بسیار مهمی در آزمون دادن است؛ اما آیا می‌دانید بهتر است این مرحله چه زمانی انجام شود؟

درواقع هر چه فاصله‌ی بین شرکت در آزمون و تحلیل آن کم‌تر باشد، بازده و اثرگذاری آن بهتر خواهد بود. جمعه عصرها بهترین زمان است که پس از دریافت کارنامه، تحلیل آزمون و نیز برنامه‌ریزی برای آزمون بعدی را انجام دهید. کم‌ کردن فاصله‌ی بین آزمون با تحلیل آن موجب‌ می‌شود تا یادگیری بهتری داشته باشید و نکات و درس‌های جدیدی که از هر آزمون استخراج‌ می‌کنید، در ذهن شما ثبت شود.

ضمن این‌که تحلیل در زمان مناسب، فرصت کافی برای یادگیری نکات و رسیدن به مرحله‌ی تسلط را برای آزمون‌های بعدی به شما‌ می‌دهد.

با تحلیل به‌موقع و دقیق در هر آزمون، فرایند یادگیری خود را تکمیل کنید.

منبع:کانون

نظر دهید!!!

*