خانه » مشاوره » کیفیت بخشیدن به مطالعه خود
مشاوره مقالات مشاوره ای

کیفیت بخشیدن به مطالعه خود

دو عامل در پیشرفت دررسی مؤثر است: افزایش کمیت مطالعه و افزایش کیفیت مطالعه.
در افزایش کیفیت مطالعه عوامل مختلفی تأثیرگذارند: رعایت تعادل‌ها و فراشناخت؛ اما چگونه فراشناخت به افزایش کیفیت مطالعه‌ و پیشرفت درسی می‌انجامد؟
فرض کنید دو دانش‌آموز در جلسه‌ی آزمون با توانایی‌های یکسان علمی شرکت کرده‌اند اما یکی از آن‌ها مهارت بیش‌ترری در مدیریت خود و هیجاناتش دارد. به نظر شما کدام یک ‌نتیجه‌ی بهتری خواهد گرفت؟

همان دو دانش‌آموز را در نظر بگیرید که یکی از آن‌ها پس از آزمون به بررسی نحوه‌ی پاسخ‌گویی خود در آزمون می‌پردازد و می‌اندیشد و‌ برای بهبود روش‌های مطالعه‌اش تصمیماتی می‌گیرد و دیگری چنین کاری را انجام نمی‌دهد. به نظر شما کدام یک بیش‌تر پیشرفت خواهد کرد؟
فراشناخت مدیریت بهتر خود و هیجانات است. فراشناخت استفاده‌ی بیش‌تر از تفکر و توانایی خوب اندیشیدن و توانایی حل مسئله است. با بهبود فراشناخت در خود کیفیت مطالعه‌ی شما بهتر می‌شود و پیشرفت درسی خواهید داشت.

درباره نویسنده

بچه های آموزگارکوشا

سایت آموزگارکوشا با هدف نشر دیدگاه های فرهنگی و آموزشی و ترویج آموزش های مجازی در خانواده و مدرسه و اطلاع رسانی در این حوزه توسط عده ای از فرهنگیان و علاقه مندان حوزه تعلیم و تربیت در این زمینه تاسیس گردید.
موفق و پیروز باشید

نظرات شما

برای ارسال یک نظر اینجا را کلیک کنید