محبوب کن - فیس نما

برای این‌که بتوانید مطالب درسی را راحت‌تر یاد بگیرید و نتیجه‌ی مطلوبی کسب کنید باید با اصول درس خواندن آشنا باشید. توجه به موارد زیر و انجام آن‌ها باعث خواهد شد تا بازده یادگیری‌تان افزایش یافته و پیشرفت خوبی داشته باشید:

در کلاس درس تمرکز کافی داشته و به صحبت‌های معلم خوب توجه کنید.

برای استفاده‌ی بهینه از زمان و وقت از دفتر برنامه‌ریزی استفاده کنید.

درس هر روز را در همان روز مطالعه کنید.

کتاب درسی را با دقت مطالعه کرده و به فعالیت‌ها و کار در کلاس‌ها پاسخ دهید.

برای شناسایی و تکمیل یادگیری‌های ناقص خود از منابع کمک آموزشی استاندارد استفاده کنید.

برای محک زدن آموخته‌هایتان از آزمون‌های برنامه‌ای غافل نشوید و با تحلیل و بازبینی هر آزمون موجبات پبشرفت خود را فراهم کنید.