خانه » خواندنی ها و دیدنی ها » هنر و ادبیات
خواندنی ها و دیدنی ها

ژرژ سورا

ژرژ سورا یکی از هنرمندان شاخص در جنبش هنری امپرسیونیسم است، همراه با مونه، رنوار و سیسلی. سورا نخستین هنرمندی است که در مورد اساس علمی رنگ و فرم...

Category - هنر و ادبیات

Sorry, there are no posts found on this page. Feel free to contact website administrator regarding this issue.

ما را درتلگرام دنبال کنید

آمار سایت

  • 0
  • 170
  • 217
  • 218,100
  • 992

مقطع خود را انتخاب کنید

اسکان مدارس در ایام نوروز