خانه » کنکور » آمادگی کنکـــــــور

Category - آمادگی کنکـــــــور

آمادگی کنکـــــــور کنکور

درس خواندن برای کنکور 5/5 (2)

مطلب را با این سؤال آغاز می کنم که آیا درس خواندن برای کنکور با درس خواندن برای امتحان پایان سال متفاوت است؟ در پاسخ باید گفت وقتی به نتایج امتحان پایان سال یک درس و نتایج کنکور همان در س نگاه می کنیم می بینیم در بعضی مواقع تفاوتهای در پاسخ باید گفت...

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات