خانه » کنکور » رشته انسانی

Category - رشته انسانی

رشته انسانی کنکور

تحلیل ساختاری درس عربی عمومی در کنکورانسانی 5/5 (3)

عربي عمومي :ضریب ۲ ميانگين درصد كل داوطلبان: ۴/۹ ميانگين درصد رتبه‌هاي زير ۲۰۰ كشور: ۵/۸۱ به‌طور معمول۹ سؤالاول عربي از مبحثترجمه و تعريباست، كه مي‌توان گفت:ساده‌ترينسؤالات اين درس هستند و با تسلط برتكنيك‌ها و قواعد ترجمه(به عنوان مثال: توجه به زمان...

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات