امروز: دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷
آخرین مطالب

نوشته هایی با برچسب شعر دوستی با مردم دانا نکوست از کیست

معنی شعر دشمن دانا بلندت میکند برزمینت میزند نادان دوست

معنی شعر دشمن دانا بلندت میکند برزمینت میزند نادان دوست