خانه » فرهنگیان

برچسب:فرهنگیان

آموزش و پرورش نهادهای آموزشی

نرم‌افزار سینا مأمنی مطمئن برای فرهنگیان کشور و خانواده‌ها است ۵/۵ (۱)

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش و رئیس مرکز امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی آموزش و پرورش، نرم افزار سینا را مأمن مطمئنی برای فرهنگیان و خانواده ها دانست...

آرشیو

مطالب خواندنی