نهادهای آموزشی

آشنایی با رشته‌ی امور زراعی

با توجه به رشد تکنولوژی و ایجاد روش‌های مناسب در زمینه‌های مختلف کشاورزی، هم‌چنان نیاز به نیروی انسانی ماهر احساس می‌شود. نیاز انسان به مواد غذایی مختلف، گواه اهمیت این رشته است. در این رشته در زمینه‌ی تأمین نیازهای مختلف غذایی انسان و هم‌چنین...

مقطع خود را انتخاب کنید

تبلیغات

  • کسب درآمد

آمار سایت

  • 0
  • 51
  • 373
  • 183,326
  • 120
  • 563
  • 508
  • دی ۲۷, ۱۳۹۷

تلگرام سایت

تبلیغات